Кожелянко В. Чужий (збірка оповідань, альтернативна історія)


Василь Кожелянко. Чужий

Електронна книга

Ціна: 7.62 грн.

«Чу­жий» - збірка кра­щих но­вел Ва­си­ля Ко­же­лян­ка у жанрі ук­раїнська альтер­на­тив­на історія. Це суміш іронії, гіркої прав­ди та, поп­ри усе, оп­тимізму. Про ук­раїнських Воїнів і Каїнів, Пре­зи­дентів і ви­нахідників ма­ши­ни ча­су - ко­рот­ко, страш­но і… ней­мовірно смішно.
Comments